11111111111111111111 Chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn một máy in nhanh “chuẩn”. – In Kinh Bắc